Witamy w naszym sklepie.

Regulamin

Dostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej podlegają zasadom określonym poniżej i obowiązującym przepisom prawa

1. Właścicielem witryny internetowej www.xprosklep.pl jest firma „X-PRO” Anna Maciąg z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Powstania Styczniowego 4, NIP: 664-10-53-140.

2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem działu handlowego, odpowiada firma „X-PRO”. Kontakt z działem handlowym można uzyskać pod numerem telefonu 690-155-830

3. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami) i Polityką Prywatności firmy „X-PRO”.

4. Dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy „X-Pro” i zostają poddane szczególnej ochronie prywatności. Zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko do realizacji zamówienia oraz w razie potrzeby, ewentualnego kontaktu z zamawiającym.

5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz korekty danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16).

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie zamówienia.

8. Dokładamy wszelkich starań aby dostępność towarów na stronie internetowej pokrywała się z ilościami faktycznymi w naszym magazynie, jednak ze względu na równoległą sprzedaż innymi kanałami, aktualizacja stanów może odbiegać od faktycznych ilości.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, „X-PRO” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.

10. Wszystkie produkty znajdujące się w witrynie internetowej są fabryczne nowe i posiadają gwarancję przyznawaną przez producenta/importera.

11. Firma „X-Pro” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z witryny internetowej bez podania przyczyny.

12. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiony przez „X-Pro” dokument sprzedaży, który Zamawiający otrzymuje wraz z produktem, bądź który został przesłany drogą elektroniczną.

13. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres firmy „X-Pro” wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym i z dołączoną kopią dowodu zakupu. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji przekazujemy zainteresowanym.

14. Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę X-PRO telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (X-Pro Anna Maciąg, 27-200 Starachowice, ul. Powstania Styczniowego 4, telefon: +48 690 155 830, xpro.maciag@gmail.com).

W przypadku odstąpienia od umowy X-PRO zwróci Klientowi poniesione przez Klienta koszty, bez kosztów zwrotnej dostawy, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez X-PRO informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty następuje na rachunek bankowy, który podany został przez Klienta w Formularzu Odstąpienia od Umowy. X-PRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru albo potwierdzenia wysłania towaru przez klienta. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres: X-PRO, ul. Ostrowiecka 128, 27-200 Starachowice.

15. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej w wiadomości email, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania towaru przez Zamawiającego.

16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki które do Państwa dochodzą z naszej firmy powinny być sprawdzane w obecności kuriera. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

17. Firma „X-Pro” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub w witrynie internetowej czy niedostarczenia produktu.

18. Ceny towarów znajdujących się w witrynie www.xprosklep.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Koszt transportu, w zależności od ilości zamówionego towaru pokrywa firma „X-Pro” lub doliczany jest oddzielnie. Dopłata za transport wystąpi w przypadku zamówień poniżej „Minimum logistycznego” które szacunkowo ustala się na 500 zł brutto.

19. Firma „X-Pro” zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w witrynie www.xprosklep.pl bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień internetowych przyjętych do realizacji.

20. Firma „X-Pro” nie ponosi odpowiedzialności za błędy w załączonej witrynie internetowej dotyczące parametrów technicznych. Zastrzegamy możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte w katalogu. Artykuły/towary oraz opakowania przedstawione na zdjęciach w sklepie internetowym „X-Pro” mogą się nieznacznie różnić w rzeczywistości. Zamawiający powinien po otrzymaniu od nas towaru sprawdzić czy jego właściwości nie odbiegają od Zamawiającego wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.

21. W przypadku dostaw realizowanych drogą wysyłkową sprzedawca odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca wskazanego przez nabywcę i ponosi związane z tym ryzyko.

22. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień na stronie www.xprosklep.pl

23. Firma „X-Pro” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close